אודות על מה דע

אודות תכנית " על מה דע"

ביזמת קרן גוטסמן- ארה"ב ובשיתוף משרד החינוך , המרכז הישראלי למצוינות בחינוך מוביל יזמה ארצית חדשה וייחודית " על מה דע" אשר מטרתה היא טיפוח יכולת תלמידי בתי הספר היסודיים בישראל בתחומי המדעים, הטכנולוגיה והמתמטיקה והתאמת יכולתם לאתגרי העולם המתפתח במאה העשרים ואחת.

יעדי התכנית

במסגרת היזמה הוגדרו ארבעה יעדים מרכזיים :

שיפור בתשתיות הפיסיות של בתי הספר בתחומי לימוד המדעים והטכנולוגיה באמצעות הקמה ו/או שדרוג של מעבדות בבית הספר.
פיתוח מערך ניסויים חווייתיים ורב תחומיים לתלמידים, אשר ילוו את ספרי הלימוד הקיימים וישדרגו את חוויית הלמידה וההתנסות המעבדתית.
פיתוח מערכי למידה מתוקשבים במתמטיקה, אשר יסייעו בהקניית חומר הלימוד באופן מעורר חשיבה ובדרכים עדכניות.
הכשרת המורים למדעים ולמתמטיקה בבתי הספר והעצמתם לקראת התמודדותם עם אתגרי הלמידה וההוראה המוצעים להם בתכנית החדשה.

אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות ד-ו בבתי הספר היסודיים המשתתפים במיזם. מורים המלמדים מדעים ומתמטיקה בבתי הספר היסודיים המשתתפים במיזם. תהליך הטמעת התכנית בית הספר ייכנס באופן מדורג ובמהלך שלוש שנים למיזם: בשנה הראשונה שכבת ד, בשנה השנייה תצורף שכבת ה ובשנה השלישית שכבת ו במהלך שלוש השנים הראשונות שבהן בית הספר ישתתף במיזם יקבל צוות ביתהספר לווי, הדרכה ותמיכה מצוות המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. פעילות ווירטואלית בנוסף לשיעורי המדעים והמתמטיקה הרגילים ישתתף כל תלמיד בחידונים וירטואליים ארציים בכל אחד מתחומי התוכן. החידונים בכיתות ד-ה יהיו מכווני מיצ"ב.