המקיף יקיף שיעור 2

חיפוש שיעור

המקיף יקיף שיעור 2

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

השיעור מתאים לתלמידי כיתה ד', והוא המשך לשיעור "המקיף יקיף 1". בשיעור הזה יגלו התלמידים מה קורה להיקף של מצולע המורכב מריבועי יחידה, כאשר מוסיפים לו או מסירים ממנו ריבוע יחידה אחד. הוספת ריבוע   אינה גורמת בהכרח להגדלת שטח המצולע אלא לפעמים דווקא להיפך, וייתכן גם שהיא איננה משנה כלל את השטח. כך גם כאשר מסירים ריבוע יחידה. התלמידים יקבלו משימות שבכל אחת מופיעים שני מצולעים – אחד שהיקפו נתון, ושני שהיקפו אינו נתון. המשימה שלהם תהיה להסיק מן ההיקף הנתון את ההיקף שאינו נתון. לצורך כך ייעזרו התלמידים בדמיונם וביכולות של היישומון