שטח אחרי מלבנים שיעור 1

חיפוש שיעור

יישומון זה אפשרי לצפייה בדפדפן כרום ובמכשירי טאבלט בלבד

שטח אחרי מלבנים שיעור 1

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

השיעור הזה הוא הראשון משלושה שיעורים העוסקים בחישובי שטחים של מצולעים. השיעור מתאים לתלמידי כיתה ד' ו- ה' בכיתות שבהן כבר למדו התלמידים לחשב שטח של מלבן. המצולעים שיופיעו בשיעור הזה מורכבים מריבועי יחידה.  חישובי השטחים ייעשו באמצעות פירוק המצולעים למלבנים פנימיים.