שטח אחרי המלבנים שיעור 2

חיפוש שיעור

שטח אחרי המלבנים שיעור 2

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

השיעור הזה הוא השני משלושה שיעורים העוסקים בחישובי שטחים של מצולעים. השיעור מתאים לתלמידי כיתה ד' ו- ה' בכיתות שבהן כבר למדו התלמידים  לחשב שטח של מלבן. חישובי השטחים בשיעור ייעשו באמצעות חסימת המצולע במלבן, ואחר כך חיסור השטח שבמלבן שהוא מחוץ למצולע משטח המלבן. השיעור מלווה בסיפור מסגרת על מפלצת הנוגסת בעוגיות. הסיפור הזה לא רק מוסיף עניין לשיעור אלא גם מסייע להוביל את התלמידים לגילוי עצמי של רעיון החסימה של מצולע במלבן לצורך חישוב שטחו.