מכנה משותף של שברים בעלי מכנים לא מוכלים HTML

חיפוש שיעור

יישומון זה אפשרי לצפייה בדפדפן כרום ובמכשירי טאבלט בלבד

מכנה משותף של שברים בעלי מכנים לא מוכלים HTML

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

השיעור מיועד לתלמידי כיתה ה', הידע המוקדם הדרוש לשיעור הוא מציאת מכנה משותף לשברים בעלי מכנים מוכלים. מטרת השיעור היא להוליך את התלמידים לגלות בעצמם את המכנה המשותף של חצי ושל שליש ואת המכנה המשותף של שליש ושל רבע. יש חשיבות רבה לכך שהשיעור הזה יהיה השיעור הראשון שייתקלו בו התלמידים בתרגיל שידרוש מהם למצוא מכנה משותף לשברים בעלי מכנים לא מוכלים. כמו כן חשוב להבין שהשיעור אינו מקנה לתלמידים את הטכניקה של מציאת המכנה המשותף, אך הוא מהווה הכנה טובה עבורה.