חיפוש שיעור

חצי או לא

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

השיעור מיועד לתלמידי כיתה ו'. במרכז השיעור התלמידים מתבוננים במלבן שחלקו צבוע. על התלמידים לקבוע אם החלק הצבוע הוא חצי משטח המלבן או שמא החלק הזה הוא יותר מחצי המלבן או פחות. לשאלה הזאת פתרונות רבים, שחלקם דורשים חישובים מספריים באמצעות חיבור שברים. נוסף לפתרונות האלה יש גם פתרונות חזותיים שבאמצעותם כמעט שאין נדרש חישוב מספרי. לאחר דיון מעמיק בשאלה המרכזית יקבלו התלמידים שתי שאלות נוספות, והם יצטרכו לפתור אותן על פי אחת מדרכי הפתרון החזותיות שאליהן נחשפו בשאלה המרכזית של השיעור.