חיפוש שיעור

חוק הפילוג

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

היישומון מסייע למורה להציג בצורה חזותית ודינאמית את חוק הפילוג. הנה למשל התרגיל 13×5. בעזרת היישומון אפשר להוציא 13 עמודות שבכל אחת 5 עיגולים. ההפרדה של 13 העמודות האלה ל- 10 עמודות ול- 3 עמודות תמחיש לתלמידים את חוק הפילוג: 13×5=10×5+3×5.