לימוד בעל פה של לוח הכפל

חיפוש שיעור

לימוד בעל פה של לוח הכפל

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

 היישומון מיועד לעבודה עצמית של התלמידים. מטרת היישומון היא ללוות אותם מן הרגע שבו הם יודעים בעל פה מעט מאוד תרגילים מלוח הכפל, ועד אשר הם מצליחים לזכור את כולו. כל תלמיד מסמן את התרגילים שהוא כבר יודע בעל פה, ונשאל רק עליהם. במהלך הזמן התלמיד מוסיף לעצמו עוד תרגילים שלמד בעל פה, ונשאל כמובן גם עליהם. עבודת התלמידים ביישומון נעשית במשחק שבו עליהם לפתור כמה שיותר תרגילים בפרק זמן נתון