חיפוש שיעור

מבנים מקוביות

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

היישומון מאפשר לבנות בנוחות מבנים המורכבים מקוביות. לאחר שנבנו המבנים, אפשר לפרק אותם לשכבות בדרכים שונות. הפירוק מאפשר לגלות את נפחיהם  ולהוציא את ההיטלים שלהם, ובכך אפשר לגלות את שטח הפנים שלהם.