חישוב שטח עיגול בעזרת מלבן

חיפוש שיעור

חישוב שטח עיגול בעזרת מלבן

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

היישומון מאפשר למורה להוליך את תלמידיו להוכחה מעניינת לחישוב שטח של עיגול. ההוכחה נעשית בשלבים – בכל שלב העיגול נחתך למספר חלקים גדול יותר מן החלקים שהתקבלו בשלב הקודם. כל הגזירים מודבקים זה לזה ליצירת צורה ההולכת ומתקרבת למלבן. החל משלב מסוים העין אינה מבדילה בין הצורה המודבקת לבין מלבן. ההבדלים הם כה קטנים עד שאפשר לומר ששטח המלבן כמעט שווה לשטח העיגול. החישוב מוליך לנוסחת שטח העיגול המוכרת לנו – פאי כפול הרדיוס בריבוע.