סרטוני הדרכה

סרטון הסבר לכניסה לכיתה הווירטואלית
סרטון הסבר לתכנת החידון הווירטואלי