צור קשר

  • המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, רח' חיים קוליץ 1, ירושלים
  • 02-6755015