ממוצע של מספרים קטנים

חיפוש שיעור

ממוצע של מספרים קטנים

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

היישומון הזה מומלץ לשימוש בתחילת לימוד נושא הממוצע בכיתה ה'. אל מסך היישומון אפשר להכניס ילדים ולתת לכל אחד מהם מספר עיגולים. המשימה היא לחשב את מספר העיגולים הממוצע לילד. על התלמיד להבין שעליו לחלק את העיגולים שווה בשווה בין הילדים, והכמות השווה היא הממוצע. היישומון מציע שתי דרכים לקבלת החלוקה השווה: לאסוף מכל הילדים את כל העיגולים, ואחר כך לחלקם שווה בשווה בין הילדים או פשוט להעביר עיגולים מילד לילד עד שכל ילד מקבל כמות כדורים שווה. כמו כן היישומון משלב הסתכלות על הממוצע בעזרת ציר המספרים.