חיפוש שיעור

יחסי שטחים

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

היישומון מאפשר למורה ללמד בדרך יצירתית את נושא יחסי השטחים של מלבנים. אם למשל מגדילים ממד אחד של מלבן פי 2 וממד שני פי 3, הרי ששטחו של המלבן גדל פי 6 (2 כפול 3). התלמידים בכיתה מקבלים מלבן שבו מספר גדול של נקודות. עליהם לנסות ולהעריך את המספר הזה. שאלת האומדן תוליך בסופו של דבר ליחסי שטחים של מלבנים.
היישומון משלב גם שטחים של משולשים ישרי זווית