עזרה לחבר במצוקה - מדידת נפח

חיפוש שיעור

עזרה לחבר במצוקה - מדידת נפח

הועלה ע"י הנהלת האתר

יחידה זו עוסקת במדידת נפח באמצעות משורה. בפתיחה התלמידים מקבלים אתגר. כדי לפתור אותו עליהם לקבוע על-ידי מדידה את הנפחים של כוסות שונות ולתאר את התוצאות בטבלה ובגרף עמודות. בסיכום התלמידים משווים בין צורות הצגת הנתונים ומסיקים מסקנות.