מרגישים את זה באוויר – האוויר בסביבתנו

חיפוש שיעור

מרגישים את זה באוויר – האוויר בסביבתנו

הועלה ע"י הנהלת האתר
  1. יחידה זו מתאימה כשיעור פתיחה לנושא "האוויר בסביבתנו". התלמידים מבצעים התנסויות פשוטות ועורכים תצפיות הרומזות על קיומו של האוויר. הם מתרגלים איסוף מידע באמצעות תצפיות, סיכום תצפיות בטבלה והבחנה בין תיאור התצפית לבין הסבר לתופעות הנצפות. בסיכום התלמידים מגדירים בעצמם את המושג אויר "כחומר/כמשהו שיכול לנוע ולהזיז חפצים".