אין מקום – נפח האוויר

חיפוש שיעור

אין מקום – נפח האוויר

הועלה ע"י הנהלת האתר

יחידה זו עוסקת ברעיון שהאוויר תופס נפח. בגוף השיעור התלמידים עורכים ניסוי על-פי הוראות ומבחינים בתופעה, שואלים שאלות על התופעה, מסיקים מסקנות ומנבאים תוצאות של ניסוי חדש על סמך המסקנות. בסיכום התלמידים מחברים משפטים המקשרים מושגים שלמדו בשיעור.