חיפוש שיעור

חם קר – תהליך ההתכה

הועלה ע"י הנהלת האתר

יחידה זו עוסקת במעבר מצב צבירה ממוצק לנוזל. בפתיחה התלמידים משחקים משחק קצר ומקבלים אתגר. בגוף השיעור התלמידים מתיכים קרח, ומודדים טמפרטורה ונפח באמצעות מד טמפרטורה ומשורה. בסיכום התלמידים נותנים דוגמאות לתהליכי התכה מחיי יום יום.