לעצור את המים – תהליך ההקפאה ועיבוי

חיפוש שיעור

לעצור את המים – תהליך ההקפאה ועיבוי

הועלה ע"י הנהלת האתר

יחידה זו עוסקת במעבר מצב צבירה מנוזל למוצק. בפתיחה התלמידים מקבלים אתגר. בגוף השיעור התלמידים עורכים ניסוי על-פי הוראות . בסיכום התלמידים מגיעים למסקנה שטמפרטורת הקיפאון של נוזל שווה לטמפרטורת ההתכה של המוצק.