שפוך חמתך – שפכים, הגדרה וטיהור

חיפוש שיעור

שפוך חמתך – שפכים, הגדרה וטיהור

הועלה ע"י הנהלת האתר

יחידה זו עוסקת בנושא השפכים. בפתיחה מסקרנת התלמידים נחשפים להגדרת שפכים ומשם ממשיכים בניסויים לטיהור מים מתוך תערובות שונות המדמות שפכים. בניסויים, על התלמידים להמציא בעצמם דרכים יצירתיות לביצוע טיהור השפכים תוך שימוש בציוד ובכלי מעבדה שונים העומדים לרשותם. היחידה מסתיימת בסרטון המציג את תהליכי הטיהור בשפד"ן ובהשוואת התהליכים שביצעו התלמידים בכיתה לאלו המוצגים בסרטון.