כדור הכדורים - האטמוספרה כמרכיב של כדור הארץ

חיפוש שיעור

כדור הכדורים - האטמוספרה כמרכיב של כדור הארץ

הועלה ע"י הנהלת האתר

ביחידה זו מוצג תיאור סכמטי של מרכיבי כדור הארץ: הגיאו-ספירה, ההידרו-ספירה והאטמו-ספירה. התלמידים לומדים שהאטמוספרה של כדור הארץ נקראת 'אוויר' ומתנסים בייצוג מידע באיור ובהפקת מידע מאיור. בנוסף הם מתנסים בחשיבה מטא-קוגניטיבית כאשר הם בוחנים את התאמתן של מיומנויות אלו לאופיים כלומדים. ליחידה הרחבה בה מתרגלים התלמידים שאילת שאלות, השבה עליהן באופן עצמאי והצגת התשובות בפני הכיתה. ההרחבה מאפשרת לתלמיד להפוך למומחה בתחומו, מהלך המעצים תחושת המסוגלות שלו.