איזו אווירה – הרכב האטמוספרה

חיפוש שיעור

איזו אווירה – הרכב האטמוספרה

הועלה ע"י הנהלת האתר

היחידה עוסקת בהרכב הגזים באוויר ובדרכים שונות לייצוג נתונים כמותיים. במהלך השיעור התלמידים מפיקים מטקסט נתונים כמותיים על הרכב הגזים באוויר, מציבים אותם בטבלה ומייצגים את הנתונים שבטבלה בתרשים על ידי צביעת לוח משבצות, תוך הבהרת המושגים "אחוז" ו"תערובת גזים". היחידה כוללת גם חשיבה מטא קוגניטיבית, על ההעדפות האישיות של התלמידים לדרכי הייצוג השונות של נתונים כמותיים. ההרחבה של היחידה עוסקת בהרכב הגזים באטמוספרה של כוכב הלכת מאדים, ומזמנת דיון בייחודיותו של כדור הארץ במערכת השמש תוך תרגול נוסף של המרת הנתונים הכמותיים בין טקסט, טבלה ואיור.