הוראות כניסה לכיתה הוירטואלית

מדריך למשתמש בתכנת webex - להורדה יש ללחוץ כאן