חיפוש שיעור

תצפיות בבעלי-חיים

הועלה ע"י הנהלת האתר

יחידה זו מתאימה כהכנה לעריכת תצפית בבעלי חיים. בפתיחה מוקרן סרטון אילם המתאר צרעה קוברת חגב במחילה שהיא חופרת באדמה. התלמידים מתארים את פרטי התצפית ובדיון בהמשך הם לומדים להבחין בין תיאור עובדתי של התצפיות לבין הסבר או פירוש שלהן. מושם דגש על חשיבות הדיוק והפירוט של התצפית. התלמידים שואלים שאלות הנוגעות לסרטון ומנסים לענות עליהן באמצעות צפייה חוזרת באותו סרטון כשהוא מדובב. בסיכום מוגדרים הכללים לעריכת תצפית והתלמידים נשלחים לעריכת תצפית בשטח עם דף תיעוד.