חיפוש שיעור

הפקת ברזל

הועלה ע"י הנהלת האתר

יחידה זו עוסקת בתהליך הפקת הברזל ממחצביו. בפתיחה התלמידים רואים סרטון המתאר את תהליך ההפקה. בגוף השיעור התלמידים צופים בהדגמת מורה של תהליך בו מופק ברזל מעפרת ברזל, ורושמים תצפיות על תכונות המגיבים והתוצרים בתהליך. בסיכום התלמידים משלימים תרשים של כבשן להפקת ברזל על פי מה שלמדו בשיעור