חיפוש שיעור

הפקת נחושת

הועלה ע"י הנהלת האתר

יחידה זו עוסקת בתהליך הפקת הנחושת ממחצביה. בפתיחה התלמידים בוחנים חוט חשמל ומתארים את תכונות הנחושת. בגוף השיעור התלמידים צופים בהדגמת מורה של תהליך ההמסה של עפרת נחושת בחומצה, ולאחר מכן מתנסים בעצמם בהפקה של נחושת מתמיסה של עפרת נחושת ורושמים תצפיות על תכונות המגיבים והתוצרים בתהליך. בסיכום התלמידים משלימים תרשים של תהליך הפקת הנחושת על פי מה שלמדו בשיעור.