פתק על המים - התאמת תכונות הפלסטיק לשימושיו

חיפוש שיעור

פתק על המים - התאמת תכונות הפלסטיק לשימושיו

הועלה ע"י הנהלת האתר

היחידה עוסקת בתכונות הפלסטיק ובהתאמתן לשימושים בו. בפתיחה מוצג סיפור אמיתי המוביל לנושא השיעור ומתרגל מעט אמפתיה. בהמשך התלמידים מסיקים מתוך מספר דוגמאות על הקשר בין תכונות חומרים לשימושים הנעשים בהם. לסיכום, התלמידים מקבלים משימה לבנות מתקן כיד דמיונם וכישוריהם, משימה הדורשת שימוש נכון בתכונות הפלסטיק.