חיפוש שיעור

1233 - פסולת פלסטיק

הועלה ע"י הנהלת האתר

היחידה עוסקת בתועלת ומחיר סביבתי של שימוש בחומרים פלסטיים. בפתיחה מוצג סרטון הממחיש את  כמות הפסולת שאנו משאירים אחרינו בעולם ומוצג המושג טביעת רגל אקולוגית. מודגשת "תרומתם" של החומרים הפלסטיים להצטברות הפסולת להתכלות משאבי טבע. גוף היחידה עוסק במשמעותם של ארבעה מחמשת הR's: recycle (מחזור): התלמידים מפרקים את המילה פלסטיק ובונים ממרכיביה מילים חדשות; reuse (שימוש חוזר): התלמידים בונים מוצר טכנולוגי מפריטי פסולת עשויים מפלסטיק; ו-reduce  או  refuse(הפחתה או סירוב): דיון בקטע קריאה מתוך הספר "הנסיך הקטן". לסיכום היחידה מוצג סרטון על פעילות תלמידים לשימוש חוזר בפלסטיק והתלמידים מתחייבים באופן אישי להפחתת הצטברות פסולת פלסטיק בדרכם הם.