מה הלחץ? - מבנה הסרעפת והריאות

חיפוש שיעור

מה הלחץ? - מבנה הסרעפת והריאות

הועלה ע"י הנהלת האתר

יחידה זו עוסקת בתהליך הנשימה. בפתיחה התלמידים רואים הדגמה של פעולת הריאות. בגוף השיעור התלמידים מקבלים אתגר - לנפח בלון בצורות שונות, ולומדים שאפשר  לנפח בלון על ידי הורדת צפיפות האוויר מחוץ לבלון. הסבר התופעה מלווה באנימציה ממוחשבת שממחישה את מושג הצפיפות והכוח שמפעיל האוויר על הבלון. בסיכום התלמידים מקשרים את מבנה מערכת הנשימה למודל הבקבוק והבלון עמו התנסו בשיעור.