התפוח נופל רחוק מהעץ - שימור מזון וטכנולוגיה

חיפוש שיעור

התפוח נופל רחוק מהעץ - שימור מזון וטכנולוגיה

הועלה ע"י הנהלת האתר

ביחידה זו התלמידים מתנסים בתכנון ובשימור של תפוחים בשיטות שונות, תוך הוראה מפורשת ותרגול של שלבי תהליך התיכון. היחידה נפתחת בזיהוי בעיית עודפי תפוחי העץ של חקלאי הגולן עם הפסקת יצוא התפוחים לסוריה, ואגב כך מציגה את "הפתרון הטכנולוגי כנותן מענה לצרכים אנושיים" תוך תרגול של מיומנות הטיעון. היחידה ממשיכה בסיעור מוחות לפתרון, תוך התייחסות לדרישות מהפתרון. מבין הרעיונות שעולים התלמידים בוחרים פתרונות שונים העוסקים בשימור מזון, ומשמרים בעצמם תפוחים. לסיכום הם טועמים את המוצרים שהכינו ומעריכים את תהליך היצור שחוו ואת התוצרים.