מה נשמע ? - התפשטות ובליעה של קול, הגנה על האוזניים

חיפוש שיעור

מה נשמע ? - התפשטות ובליעה של קול, הגנה על האוזניים

הועלה ע"י הנהלת האתר

יחידה זו עוסקת בהתפשטות הקול בחומרים שונים ובבליעתו. בפתיחה התלמידים צופים בסרטון המתאר בעיה של רעש בעבודה. בהמשך הם צופים בסרטון המתאר הולכת קול באוויר ובריק, ומתנסים בתחנות בהולכת קול דרך סוגי תווך שונים. לאחר סיכום ביניים התלמידים משתמשים בעקרונות שגילו על מנת לפתח מוצר טכנולוגי שפותר את בעיית הרעש בעבודה שהוצגה להם בתחילת השיעור. בסיכום התלמידים מדגימים את המוצרים שפיתחו ובוחנים את יעילותם.