חיפוש שיעור

הפקת חשמל

הועלה ע"י הנהלת האתר

יחידה זו עוסקת בהפקת חשמל באמצעות גנרטור. בשיעור התלמידים מתנסים בהפעלת מתקנים חשמליים שונים באמצעות סוללות ובאמצעות גנרטור מאולתר, ומתארים את המרות האנרגיה המתרחשים בכל מערכת. בסיכום התלמידים מקשרים את הניסויים שביצעו לתהליך המסחרי של הפקת חשמל, הפצתו ושימושיו