חיפוש שיעור

מדידת זוויות

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

שיעור זה הוא המשכו של השיעור "סימון זוויות", והוא עוסק במדידת זוויות באמצעות מד זווית, בהערכת גודל זווית ובחיבור זוויות. החלק הראשון של השיעור נערך במליאה, ובו יכירו התלמידים את מד הזווית ואת הרעיונות המרכזיים של השיעור. בחלק השני יעבדו התלמידים על דף משימה המתרגל את מה שנלמד.