חיפוש שיעור

אור הופך לחום

הועלה ע"י הנהלת האתר

היחידה עוסקת בהמרת אנרגיית אור לאנרגיית חום. התלמידים יבצעו שני ניסויים בהם ידגימו המרת אנרגיית אור לאנרגיית חום. לסיכום הם יציעו כיצד ליישם המרת אנרגיית זו לשימושים יומיומיים.