מי נשאר? - חשיבות מגוון המינים

חיפוש שיעור

מי נשאר? - חשיבות מגוון המינים

הועלה ע"י הנהלת האתר

היחידה עוסקת בתחום הסביבה-הכחדת מינים ומתאימה ל 2-3 שיעורים. בפתח היחידה התלמידים מתוודעים לסימפוניה מיוחדת של היידן ולמיוחד בה. בגוף היחידה מתבצע הקשר להכחדת מינים דרך כניסה לנעלי מקבלי החלטות הנדרשים לקבל החלטות קשות הנוגעות לסביבה ולשימור טבע. דרך מצגת מצורפת מתבצע תהליך מיון עם מידע מצומצם ולאחריו מיון נוסף לאחר קבלת מידע נוסף. לסיום מתעורר דיון על הסיבות לשמירת טבע וסביבה דרך שאלות מאתגרות. המיומנויות המתורגלות ביחידה:  ביצוע הקשרים, קבלת החלטות, עיבוד מידע, דיון.