מבוא לחילוק שברים

חיפוש שיעור

מבוא לחילוק שברים

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

השיעור מיועד לתלמידי כיתה ו, והוא מהווה שיעור ראשון בנושא חילוק שברים. השיעור נפתח בשאלה כמה הם 6 לחלק לחצי? התלמידים, שעדיין לא ראו תרגיל כזה, יעלו את רעיונותיהם. לאחר דיון יתברר שהדרך הנוחה להסתכל על התרגיל הזה היא באמצעות חילוק להכלה. את השיעור ילווה מודל השברים החזותי של עיגולים. התלמידים יקבלו דף משימה שחלק מן התרגילים שבו מופיעים עם הייצוג החזותי, ותרגילים אחרים – בלעדיו.

נעסוק כאן בתרגילי חילוק שהחלק השברי של המספרים המופיעים בהם הוא חצי בלבד, ותוצאת החילוק היא מספר שלם בלבד.