הקשר בין היקף המעגל לקוטרו

חיפוש שיעור

הקשר בין היקף המעגל לקוטרו

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

השיעור מיועד לתלמידי כיתה ו, ובמהלכו יגלו התלמידים שקוטר המעגל נכנס בהיקפו בערך 3 פעמים ושביעית, המספר המדויק הוא פאי. בתחילה יתבקשו התלמידים להעריך בעין כמה פעמים נכנס הקוטר בהיקף, ואחר כך הם יקבלו דף משימה ובו יתבקשו לגלות מספר זה באמצעות שימוש במעגל מצויר ובמלבן שרוחבו שווה לקוטר המעגל ושאותו יש לגזור. הרעיון בדף זה דומה לרעיון מדידת היקף של מעגל באמצעות חוט שאורכו קוטר המעגל.