הדרכה לשימוש באתר

סרטון הסבר על סרגל הכלים העליון
הסרטון מציג הסבר על סרגל הכלים העליון המופיע במרבית היישומונים.
סרטון הסבר לכניסה לכיתה הוירטואלית
סרטון הסבר לתכנת החידון הווירטואלי
סרטון הסבר על פתיחת כיתה ועל שיתוף תלמידים באתר
סרטון הדרכה ליישומון עוקב