השתלמויות

מועד השתלמות תחום קבוצה
פסח מדעים מורים חדשים/ מורים ותיקים
פסח מתמטיקה מורים חדשים / מורים ותיקים