חיפוש שיעור

מי יבנה בית

הועלה ע"י הנהלת האתר

היחידה עוסקת בחומרי גלם לבניין שמקורם במחצבות, סוגי המחצבים והשימושים בהם. התלמידים יאספו מידע רלוונטי מאתר המפות הממשלתי לגבי חומרי הגלם הנחצבים במחצבות שונות בארץ ויציינו את השימושים השונים בחומרי גלם אלו.