חיפוש שיעור

עפר לרגליך

הועלה ע"י הנהלת האתר

בפעילות יכירו התלמידים את תהליכי הבליה בהם הופכים סלעים לקרקעות ויבחינו בין בליה פיזיקלית לבליה כימית. הם יבצעו התנסות המדגימה את תהליך הבליה הכימית: תהליך ההמסה של אבן גיר ויצירת הקרקע ממרכיבי הסלע שאינם מתמוססים בחומצה. בפעילות ההעשרה תבוצע התנסות המדגימה היווצרות קרקעות בעלות צבעים שונים.