השתלמויות

 

 

לטופס הרשמה:  http://almada.org.il/node/363

לנושאי לימוד בהשתלמויות : http://almada.org.il/node/485

 

שימו לב, בעת מילוי טופס הרישום:

  • בחרו את התכנית: "על מה דע"
  • תחום: מתמטיקה ביסודי
  • מסלול: ותיק