חיפוש שיעור

זוגות של מגדלים

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

היישומון מיועד ללימוד בכיתות ה-ו, והוא מאפשר להגריל משימות אומדן בשברים פשוטים או באחוזים. בכל משימה יופיעו 6 מגדלים שיש לחלק אותם לשלושה זוגות בהתאם לשלושת השברים/אחוזים הרשומים במשימה. אם למשל רשומים האחוזים 60%, 75% ו- 80%, הרי שבזוג אחד של מגדלים המגדל הקטן צריך להוות 60% מן המגדל הגדול, בזוג השני המגדל הקטן צריך להוות 75% מן המגדל הגדול, ובזוג השלישי המגדל הקטן צריך להוות 80% מן מגדל הגדול. נדרשים כאן שימוש באומדן והפעלת שיקולים לוגיים.