כפל שברים במודל המלבנים

חיפוש שיעור

כפל שברים במודל המלבנים

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

היישומון מאפשר למורה להוליך את התלמידים להבנה עמוקה של כפל שברים. במסך היישומון מופיעה בעיה מילולית המתאימה לכפל שברים. המשתמש יכול להחליף את השברים המופיעים בבעיה. תחילה יבינו התלמידים כיצד כופלים שברי יחידה, ואט אט יגלו איך כופלים גם שברים שאינם כאלה. החזותיות המלווה את השאלות מאפשרת להבין בנקל מדוע בהכפלת שברים כופלים מונה כפול מונה ומכנה כפול מכנה.