חיפוש שיעור

גלקסיית ציר המספרים

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

השיעור מיועד לתלמידי כיתה ו, והוא מהווה סיכום לנושא המספרים העשרוניים. במהלך השיעור יתבקשו התלמידים לבנות תרגילים ממספרים נתונים, להגיע לתוצאות של שברים פשוטים, לתרגם את התוצאות האלה למספרים עשרוניים ולמקם אותם על קטעים נתונים מישר המספרים.
המשימה אינה פשוטה מאחר שמעורבים בה שברים שהייצוג העשרוני שלהם אינו סופי, למשל שישית. הפעילות עטופה בסיפור מסגרת על המספרים 4,2,1 המטיילים בגלקסיית ציר המספרים. המספרים האלה ירכיבו את כל תרגילי המשימה המרכזית של השיעור