עכביש על הגובה

חיפוש שיעור

עכביש על הגובה

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

השיעור הוא יחידת לימוד המתאימה לפרק זמן של כ- 3 פגישות בנות 45 דקות כל אחת. היחידה עטופה בסיפור מסגרת על עכביש הנמצא על קדקודי משולשים, והוא שולח קורים אל הצלע שמולו ויוצר אִתה או עם המשכה זווית של 90 מעלות.

2 השיעורים הראשונים עוסקים בגבהים במשולשים חדי זווית וישרי זווית, ואילו השיעור השלישי עוסק בגבהי משולשים קהי זווית.