ממוצע של גולות - המשך

חיפוש שיעור

ממוצע של גולות - המשך

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

שיעור זה מהווה המשך של השיעור "ממוצע של גולות". נעסוק כאן בבעיות שונות: נתחיל בתרגיל שבו יתבקשו התלמידים לחשב ממוצע של מספרים בכל דרך שירצו. בשלב הבא יתבצע שינוי קטן בנתוני התרגיל הראשון, והשאלה תהיה כיצד השפיע השינוי על הממוצע. למשל, מה קורה אם מגדילים את אחד מן המספרים? או מה קורה אם מוסיפים מספר?