חיפוש שיעור

מה אתה מסתיר

הועלה ע"י הנהלת האתר

אחת ממטרות הפעילות היא לחזק אצל התלמידים את התפיסה המדעית שעל פיה העין אינה רואה עצמים, אלא רואה את האור המגיע מהעצם אל עינינו. על פי התפיסה המדעית, עצמים אטומים ובהירים מחזירים את האור שפוגע בהם, ואנו איננו רואים עצם מוסתר מכיוון שהמחסום מחזיר את האור ומפריע לו להגיע מהעצם אל עינינו. 

כדי להדגיש את ההבחנה הזו אנו משתמשים בפעילות בחיישן אור, שמאפשר לתלמידים לנתק את פעולת הראייה מהמעקב אחרי מסלולו של האור.

תגובות

נראה שהמערך זהה למערך מאחורי הזגוגית

?