מידעון מתמטיקה על מה דע #6

 

אנו מודים לכל המורות והמורים השולחים משוב ורעיונות. זה עוזר לנו מאוד, לצרכי פיתוח המשכיים ולהטבת ההוראה.

כך כותבת מורה: "הרעיון לשלוח לנו תזכורת על השיעורים הקיימים בהתאם לתוכנית הלימודים נהדר. את השיעור עכביש על הגובה כבר הפעלתי לפני כחודש- והיה מקסים. התלמידים שיתפו פעולה ולהערכתי הפנימו את הנושא."

הפעם נקדיש את מידעון על מה דע לשיעורים מוכנים הנמצאים באתר. בכל אחד מהשיעורים ישנה מצגת מסודרת להפעלה בכיתה מתחילת השיעור ועד סופו. המצגת כוללת סיפור מסגרת משימות לפעולה, תשובות, וכמובן – אפשרות להשתמש ביישומון במליאת הכיתה לצורך הצגת פתרונות ודיון מתמטי. דפי המשימה לתלמידים מצורפים גם הם ואפשר להדפיסם מן האתר. כמו כן ישנם סרטוני הדרכה מפורטים המתארים את הפעלת השיעור ואת הרעיונות הפדגוגיים העומדים מאחוריו.

1. להוראת נושא השטחים וההיקפים בכיתה ד': השיעור "בית הספר לעצלנים" עוסק בבעיה הידועה של מצולעים השווים בשטחם אך שונים בהיקפיהם.

למצגת השיעור ביישומון לחצו כאן.

לצפייה בסרטון ההדרכה לחצו כאן.

2. להוראת נושא היחס בכיתה ו': השיעור "עניין יחסי" שהוא שיעור פותח לנושא ומציג אותה בצורה אינטואיטיבית ובצורה פורמלית לתלמידים.

למצגת השיעור ביישומון לחצו כאן.

לסרטון ההדרכה לחצו כאן.