משחק המכפלות והמלבנים

חיפוש שיעור

יישומון זה אפשרי לצפייה בדפדפן כרום ובמכשירי טאבלט בלבד

משחק המכפלות והמלבנים

הועלה ע"י הנהלת האתר לצפיה כתלמיד

 היישומון מיועד לתלמידים בכיתה ג-ד, והוא מהווה משחק כיתתי בין שתי קבוצות בכיתה. הנושא בהם עוסק המשחק הם: כפל וחילוק, הצגת מלבנים שונים ששטחיהם מתאימים למכפלה נתונה, ומספרים ראשוניים ופריקים. על לוח המשחק מופיעים מספרים. הקבוצה שתורה לשחק מטילה קובייה וירטואלית והיא מקדמת את כלי המשחק שלה בהתאם למספר שהתקבל – כלי משחק זה נוחת על אחד ממספרי הלוח. השאלה היא כמה מלבנים שונים קיימים שהשטח שלהם שווה למספר זה? רעיון השטח יסייע בהגדרות של מספר ראשוני ומספר פריק.